autoverzekering

Opzegbrief autoverzekering

Juiste opzegbrief voor het opzeggen van een autoverzekering

Zoekt u een voorbeeld van een correcte opzegbrief om uw autoverzekering op te zeggen? Er zijn op internet veel voorbeelden te vinden. Het is trouwens niet ontzettend ingewikkeld. U verwijst naar uw verzekering en polisnummer en stelt het volgende.

"Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik de autoverzekering met polisnummer ... [voeg polisnummer verzekering in] op per eerstvolgende opzegmogelijkheid. Ik ga ervan uit dat de autoverzekering eindigt op ... [noem de laatste datum van de volgende maand].

Met vriendelijke groet, ... [onderteken de brief, en voeg uw naam en adresgegevens toe]"

Overstappen

Onderwerpen

Meer